V souvislosti s prováděním elektroinstalací na námi provedené práce zajišťujeme samozřejmě také výchozí revizní zprávy.
Pokud však potřebujete provést profesionální a právě platnou revizi elektroinstalace a zařízení, ochotně s Vámi celou situaci probereme, poradíme a vyřešíme.

Konzultace jsou zcela zdarma.

Nezapomeňte – ELEKTRICKÝ PROUD MŮŽE ZABÍJET! Proto provést elektrorevizi není jen otázkou dostát platným předpisům a nařízením, ale je to především otázka bezpečnosti Vaší a všech členů Vaší rodiny, přátel či zaměstnanců.